Scandinavische kindermeubelen

Geen gebied ter wereld, is zo vindingrijk en vooruitstrevend op het gebied van design op het vlak van wonen, als de Scandinaviërs.

En met Scandinavië noemen we Letland, meer bepaald de hoofdstad Riga in 1 adem mee.

Ecodesignmeubel is trots op de meubels van: